Inhalatory
Rodzaje inhalatorów PDF Drukuj Email

Rodzaje inhalatorów

Inhalatory clomid online
buy kamagra online
buy priligy
buy levitra online
buy clomid online
buy propecia
typu pMDI są najczęściej stosowane w praktyce klinicznej, a przez pMDI podawane są w wGKS, kromony, leki rozszerzające oskrzela. Ich pozycja na rynku preparatów aerozolowych wynika z połączenia klinicznej skuteczności, prostej konstrukcji i łatwości produkcji, niskiej ceny, preferencji pacjenta oraz z faktu, że do wytwarzania aerozolu nie są potrzebne "zewnętrzna" źródła energii. Do prawidłowego ich użytkowania konieczna jest umiejętność koordynacji uwolnienia dawki aerozolu i wdechu chorego. Dodanie do pMDI komór inhalacyjnych (KI) umożliwia wyeliminowanie niedogodności w ich stosowaniu, a zwiększenie odległości pomiędzy inhalatorem a pacjentem pozwala na odparowanie propelanta i zwolnienie szybkości cząstek aerozolu. 

Inhalatory suchego proszku (DPI) wykorzystują naturalną koordynację wdechu z powstawaniem chmury aerozolu, czego nie można uzyskać w inhalatorach ciśnieniowych. Zasadniczą cechą DPI jest prostota ich użycia, proszek rozprasza się w formie aerozolu pod wpływem wdechu pacjenta. Utrzymanie powtarzalności dawki wymaga często przygotowania jej w postaci kapsułki lub osobno zamykanych dawek. W rozwiązaniach alternatywnych, inhalator zawiera pojemniczek z lekiem (Turbuhaler). Niezależnie od rozwiązań technicznych lek musi być rozproszony do pojedynczych cząsteczek, co ściśle wiąże się z wysiłkiem w czasie wdechu i wartością szczytowego przepływu wdechowego (PIF). Proporcja poszczególnych frakcji cząstek aerozolu może w związku z tym różnić się pomiędzy poszczególnymi pacjentami i rodzajami inhalatorów. 

Artykuł pochodzi ze strony www.adamantczak.pl