Neurochirurgia PDF Drukuj Email

Neurochirurgia, dział medycyny zajmujący się diagnostyką i leczeniem chirurgicznym układu nerwowego np.: zmian pourazowych (krwiaki wewnątrzczaszkowe), nowotworowych (glejak, oponiak), neuralgii, wad rozwojowych czaszki, kręgosłupa i ośrodkowego układu nerwowego, poza tym chorób układu naczyniowego mózgu (tętniaki, naczyniaki).