Torakochirurgia PDF Drukuj Email

Torakochirurgia - dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym klatki piersiowej. Jest podspecjalnością chirurgii.

 

Torakochirurgia (z łaciny thorax to klatka piersiowa) jest działem chirurgii, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym schorzeń narządów klatki piersiowej. Jej zakres obejmuje choroby ściany klatki piersiowej (wrodzone zniekształcenia, guzy i obrażenia urazowe), przepony (przepukliny, urazy), śródpiersia (guzy, zmiany zapalne), przełyku (guzy, zmiany łagodne), płuc i opłucnej (nowotwory i zmiany zapalne).

 

Współczesna torakochirurgia skupia się na leczeniu raka płuca, który stanowi u mężczyzn najczęstszą przyczynę zgonu z powodu nowotworów. Przedmiotem zainteresowania torakochirurgii są ponadto coraz częściej występujące obrażenia klatki piersiowej (wypadki komunikacyjne, postrzały) i ich następstwa. Tradycyjnie torakochirurgia ma swój udział w leczeniu swoistych i nieswoistych zapaleń oraz raka przełyku.

 

Torakochirurgia współdziała także z onkologią (skojarzone leczenie nowotworów pierwotnych i wtórnych ? przerzutów), pulmonologią (diagnostyka), buy generic propecia online
kamagra online
levitra online
clomid online
buy priligy
clomid online
gastroenterologią (choroby przełyku) i neurologią (leczenie miastenii).